Styrelsen

Svenska Achaltekeerföreningen

 

Styrelse 2017

 

 

Årsmötesprotokoll finns här.

 

Ordförande: Anne Öman anneoman@hotmail.com

tel: 070-46 82 512

 

Registrator: Jeanette Svensson jeanette@noblessehorses.com

tel: 0706-171720

 

Kassör: Gunvor Pettersson express.kaxe@telia.com

tel: 018-393081

 

Sekreterare: Jeanette Svensson jeanette@noblessehorses.com

tel: 0706-171720

 

Ledamot: Renate Larssen

 

Suppleanter: Desireé Säterborn och Katarina Rämö

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbcreator: Anne Öman