Föreningen

Svenska Achaltekeerföreningen

Logotypen är designad av

Linda Åslund Lindvall:

 

Dekaler sponsras av

företaget:

 

Föreningen

 

Styrelsen

Bli medlem

Stadgar

 

Föreningen är rikstäckande och startade 1997.

 

 

SVATF är en intresseförening och har som ändamål att:

•Sprida kännedom och förståelse för Achaltekeern, dess handhavande och vård.

•Tillvarata och utveckla det inom Sveriges befintliga avelsmaterial.

•Stödja anskaffandet av lämpligt avelsmaterial, dock ej i ekonomiskt hänseende.

•Föra register över Sveriges Achaltekeerhästar.

•Bistå med hjälp för registrering av rasrena Achaltekeer i MAAK.

•Upprätthålla kontakt och samarbete med andra Achaltekeerföreningar utanför Sverige.

•Främja horsemanship och djurskydd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbcreator: Anne Öman