Yarraman

Svenska Achaltekeerföreningen

Logotypen är designad av

Linda Åslund Lindvall:

 

Dekaler sponsras av

företaget: